God Home Journey Satsang

Jab tak tu sat yani God mae 100 pct nahi mitt jaayae, tab tak tu apnae her nirnay per sandaeh kar. Jaisae hi tu mitt Gaya yani 100 ho gaya, toh tera her shabd Bhagwan ka shabd hoga. Ander Aisa dhaaran kar, toh aek din, jaagtae huae samadhi ghategi-OM

listen to Bhajans

Bhajans By Guru Ji
Bhajans By Satsangis