God Home Journey Satsang

People, Places, Satsang…

Jab tak tu sat yani God mae 100 pct nahi mitt jaayae, tab tak tu apnae her nirnay per sandaeh kar. Jaisae hi tu mitt Gaya yani 100 ho gaya, toh tera her shabd Bhagwan ka shabd hoga. Ander Aisa dhaaran kar, toh aek din, jaagtae huae samadhi ghategi-OM

International

Dubai
New Jersey (U.S.A)
Philippines
Kuwait

India

Jammu-Bakshi Nagar
Kathua
Jammu-Janipur
New Delhi-Greater Kailash
New Delhi-Shastri Nagar
Jalandhar
Bareilly
Chandousi
Surajpur
Spiritual Retreats
Spiritual Retreats